Verse melk en softijs verkoop in 2022!

Begin volgend jaar gaan wij onze eigen melk verkopen via een melktap! Met deze zelfbediening machine kun je melk kopen direct van onze koeien!


In het voorjaar krijgen wij een softijsmachine. Hiermee krijg jij de mogelijkheid om zelf je softijsje bij ons te tappen! Softijs dat wordt bereid met melk van eigen koeien! Heerlijk romig!

Terugblik op ontwikkelingen 2021!

In 2021 hebben wij ons weer op verschillende vlakken ingespannen voor het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van de bodem.

Op 3 stukken hebben we bij elkaar ongeveer 0,5 ha akkerranden gerealiseerd. 1 stuk is dit jaar voor het eerst ingezaaid (zie eerder geplaatste update). De andere 2 stukken voor het 2e opvolgende jaar. Op 1 van deze stukken bleek de onkruiddruk erg hoog. Na een goede start met veel bloei stak de luizemelde de kop op. Deze kreeg helaas de overhand. Wij gaan nog uitzoeken hoe dit voor volgend jaar is te verbeteren.

Eind vorig jaar hebben we een aantal weilanden nieuw ingezaaid. Waarvan 1 perceel van 13 ha met een gras – klaver mengsel. Van het andere perceel (totaal 7 ha) is 4 ha ingezaaid met een gras – klaver mengsel en 3 ha met een kruidenrijk grasland. Door de klaver is het gelukt om op deze 20 ha in het gehele seizoen 2021 géén kunstmest te gebruiken.
Bij het perceel van 13 ha is de klaver helaas niet mooi gelijk over het perceel verdeeld. Op ongeveer de helft is alle klaver terecht gekomen en de andere helft bijna niet. Aangezien klaver moeilijk is door te zaaien is het de vraag of wij dat gaan proberen.

Voor een blik op de toekomst hebben in samenwerking met de VALA, Groeikracht en DLV een bedrijfsplan natuurinclusieve landbouw opgesteld.
Hierin zijn voor zowel de korte als de lange termijn goede mogelijkheden naar voren gekomen.
2 voorbeelden waarmee wij aan de slag zijn gegaan zijn het oogsten van MKS en het toevoegen van graanteelt in ons bouwplan.  
Mais te oogsten als MKS houdt in dat de volledige kolf wordt geoogst en de rest van de plant achter blijft op het land. Dit zorgt voor een verbetering van de organische stof in de grond en MKS is een energierijk product waardoor meer eigen gras gevoerd kan worden. En dat betekend weer dat er minder eiwit als krachtvoer kan worden aangekocht. Meer eiwit van eigen grond! Dit is overigens alleen interessant in een groeizaam jaar waarin veel gras is gegroeid.

Telen van een 3e gewas. Wij hebben ervoor gekozen om op 3 ha rogge te gaan zaaien als hoofdgewas. De rogge is na de maisoogst gezaaid. Deze rogge zal volgend jaar zomer worden geoogst en als krachtvoer gaan dienen voor onze koeien. Het stro dat vrij komt kan worden gebruikt voor strooisel en zal als vaste mest weer op het land terecht komen. Na de oogst zal hier dan weer weiland van worden gemaakt. 

Wandelpad "t Schaddenpad" vanaf nu door onze akkerrand!

In samenwerking met Natuurmonumenten en een aangrenzende buurtbewoner hebben wij ervoor gekozen om een akkerrand aan te leggen op ons perceel aan de Korenburgerweg – Veenhuisweg. Hier doorheen is ’t Schaddenpad aangelegd. Een goede samenwerking tussen boer, natuurorganisatie en burgers!
De wandelroute is op onderstaande link te vinden.
https://vragenderveen.nl/34/AVG_Stichting-%C2%ACVriendenclub-Marke-Vragender.pdf

Eerste hectares ingezaaid met kruidenrijk grasland!

Al enkele jaren voegen wij klaver toe in onze nieuw in te zaaien percelen. Klaver is in staat om stikstof uit de lucht om te zetten in voor de plant opneembare stikstof. Het gras dat in de directe omgeving van klaver staat, kan daarvan profiteren. De (kunstmest) bemesting van grasklaver kan door de stikstofbinding lager zijn dan bij regulier grasland.

Eind september zijn wij een stap verder gegaan door 3 hectare in te zaaien met kruidenrijk grasland met meer dan 10 soorten. Er zijn steeds meer veehouders die hiermee aan de slag gaan en ook wij vinden het interessant wat het ons gaat brengen.

Enkele voordelen voor ons kunnen zijn:

-Kan beter tegen de droogte door dieper wortelstelsel;

-Kruiden kunnen een positieve invloed hebben op de gezondheid van de koeien;

-Minder kunstmest nodig.

Enkele voordelen voor de omgeving zullen zijn:

-Vergroten biodiversiteit;

-Geen tot zeer beperkte mogelijkheid voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Maar zoals vaker heeft elk voordeel ook zijn nadeel.

Het zal een uitdaging worden om voldoende kwaliteit en opbrengst te realiseren voor onze koeien. Onder bepaalde omstandigheden zal het ene soort zich beter thuis voelen dan de andere en mogelijk gaan overwoekeren. De verhouding van de verschillende soorten kan uit balans raken. Bijsturen met gewasbeschermingsmiddelen is dan niet mogelijk.

Ondanks alle risico’s gaan wij het gewoon doen.

“Leren door te proberen” is een opmerking waar ons 4 jarige zoontje enkele maanden geleden mee thuis kwam van school.

En dat is toch “waarheid als een koe”!

unnamed file

Akkerranden uitgebloeid!

De akkerranden zijn inmiddels bijna uitgebloeid.
Wij laten het staan tot volgend voorjaar zodat het zaad nog als voedsel kan dienen voor de vogels.

Akkerranden volop in bloei!

De randen staan nu volop in bloei. Wij hebben hier al veel enthousiaste reacties op gekregen!
Ook wordt het initiatief erg gewaardeerd. Wij hebben al de nodige donaties mogen ontvangen, waarvoor dank!
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om mee te doen.
 
Hieronder een aantal foto’s die eind juli zijn gemaakt.
Als je langs komt neem eens rustig de tijd om te zien hoeveel insecten en vlinders op de bloemen afkomen!
unnamed file
unnamed file
unnamed file

We zijn gestart!

Het voorjaar is aangebroken. In de maand mei wordt het bloemenmengsel ingezaaid. Er is gekozen voor het mengsel: Bijenmengsel Tubinger Classic. Dit bestaat uit: Boekweit, Borage, Dille, Ganzebloem, Kaasjeskruid, Klaproos, Korenbloem, Koolzaad, Mosterd, Phacelia, Bladrammenas, Goudsbloem en Karwij. Ook hebben wij daar zonnebloemen aan toegevoegd.

Er worden op twee percelen aan de Manenschijnweg akkerranden ingezaaid. Deze bevinden zich direct aan de openbare weg en het fietspad. Op deze foto’s zijn de symbolische opening en het frezen van de akkerranden te zien.

Ik wil graag meedoen!

Met jouw donatie kunnen wij bloemenmengsels zaaien en deze akkerranden onderhouden. Zo zorgen we samen voor meer biodiversiteit en een prachtige aanblik van het platteland. 

Scroll naar boven